verwendag1

Evenemententent

Gezinsbond Oost-Vlaanderen beschikt over 2 tenten die kunnen gebruikt worden bij evenementen.

De tenten worden ter beschikking gesteld voor afdelings- en gewestelijke activiteiten van de Gezinsbond tegen een vergoeding van € 10.

Waarborg: Bij afhaling wordt een waarborg betaald van € 50 voor een tent (cash).

De tenten kunnen ook met zijwanden voorzien worden.

tent provincie

Klik hier voor het reglement

Invullen agenda

Beste bestuurslid van Gezinsbond,

de bestuursleden die de agenda wensen in te vullen dienen zich eerst te laten registreren, en toegang vragen tot de beheersmodule.
De registratie en toegang moeten gevraagd worden aan de webmaster, deze is te vinden op de Contact-pagina.

Handleiding voor het toevoegen van een activiteit in de agenda.

Merk ook de wisselende foto's in de hoofding, dit zijn nu foto's uit de collectie van de webmaster. Het is de bedoeling dat hier foto's uit Oost-Vlaanderen komen.

Dit kunnen zowel fraaie landschappen als foto's van activiteiten zijn.
De foto's moeten 700 pixels breed op 122 pixels hoog zijn, dit kan met één foto of een collage van van meerdere foto's bekomen worden.
De foto's mogen naar de webmaster gestuurd worden.

Provinciale werking

De provinciale werking is er ter ondersteuning van de 9 gewesten en hun afdelingen. De vertegenwoordiging bestaat uit afgevaardigden van de gewesten en de educatieve medewerkers.
Ook SCW heeft zijn plaats in het bestuur.

 

Het bestuur is in handen van de Provinciale Algemene vergadering dat jaarlijks tweemaal vergadert.

 

Vier maal per jaar is er een proviciaal algemene vergadering.

 

Het dagelijks bestuur komt maandelijks samen, behalve in de maanden juli en augustus.

 

 

 

Via het keuzemenu kan u ondermeer de plaatselijke kinderoppasdienst of het secretariaat van uw gemeente vinden, hiervoor gebruiken we de informatie van Gezinsbond nationaal.